Wetterdaten der Bergwetterstation auf dem Hochwald /
Údaje o počasí z horské meteorologické stanice na Hvozd

Aktuelle Werte / Aktuální data :

Grafische Wetterdaten / Grafické údaje počasí:

(Link auf die Unterseiten / Odkaz na odpovídající stránku)

Wetterdaten - letzte 24h
Údaje o počasí - posledních 24 hodin

Niederschlagsradar

Wetterdaten - aktueller Monat
Údaje o počasí - aktuální měsíc

Niederschlagsradar

Wetterdaten - letzte 7 Tage
Údaje o počasí - posledních 7 dní

Niederschlagsradar

Wetterdaten - letzte 6 Wochen
Údaje o počasí - posledních 6 týdnů

Niederschlagsradar

Wetterdaten - letzte 12 Monate
Údaje o počasí - posledních 12 měsíců

Niederschlagsradar

Statistiken
Statistika

Niederschlagsradar